Logo
Logg inn

Offentlig postjournal for 20.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Gradering
12/000279-0052 19.03.2018 I Arkeologisk rapport - E6 - Kolomoen-Kåterud - Ljøstad vestre gnr/293/1 og Ljøstad østre gnr/bnr 296/1 - Stange kommune Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo Ove Holseng
18/000738-0018 20.03.2018 U Avslag Lærling i kontor- og administrasjonsfaget i Hedmark fylkeshus Line R. Ramdahl Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000738-0019 20.03.2018 U Avslag Lærling i kontor- og administrasjonsfaget i Hedmark fylkeshus Line R. Ramdahl Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000738-0020 20.03.2018 U Avslag Lærling i kontor- og administrasjonsfaget i Hedmark fylkeshus Line R. Ramdahl Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/001705-0001 19.03.2018 U Avtale Venues 2018 Venues Lise Cathrine Pedersen
18/001277-0001 19.03.2018 I Avtale 18/01277 - Bilrekvisita - Mekonomen AS og Hedmark fylkeskommune Øystein Sætrang Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004242-0001 I Avtale 18/04242 - Hjullaster til Solør vgs - Pon Equipment AS og Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/018072-0020 12.03.2018 I Bekreftelse på flytting Merethe Lillehovde Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004511-0004 19.03.2018 U Brumunddalhallen - utkast til referat Tonje Humberset Lilleås Unntatt offentlighet Ofl. §23
18/004511-0001 14.03.2018 U Brumunddalshallen - utkast til referat Hilde Merete Godager Unntatt offentlighet Ofl. §23
17/007336-0003 14.03.2018 I Bygging av ny skole i Skarnes - Fremtidens skole - Informasjon vedrørende byggeplass Backe Romerike AS Hilde Merete Godager
16/016287-0004 19.03.2018 I CPMR Policy Position: CPMR Vision for a post-2020 EU Budget CRPM / CPMR secretariat Erlend Myking
18/000340-0005 20.03.2018 I Dokumentasjon til oppmelding - tjenestebevis Anita Aasterud Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/007387-0007 19.03.2018 I Driftskonsesjon for Bergbu - Steinbekken i Ringsaker kommune - tiltakshaver: Pihl AS - kulturminneregistrering Areal+ AS Tina Amundsen
17/007431-0006 19.03.2018 I Driftskonsesjon for Skolla Øst - Gammelskolla - tiltakshaver: Pihl AS - kulturminneregistrering Areal+ AS Tina Amundsen
17/007388-0006 19.03.2018 I Driftskonsesjon for Øvre Åstbru i Ringsaker kommune - tiltakshaver: Pihl AS - kulturminneregistrering Areal+ AS Elise Bringslid
17/007457-0006 19.03.2018 I Driftskonsesjon Åkersætra Øst - Olshøle - tiltakshaver: Pihl AS - kulturminneregistrering Areal+ AS Tina Amundsen
18/000953-0004 20.03.2018 I Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar - undervisningsrapport skoleåret 2017/2018 med mer Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000955-0003 I Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000960-0003 I Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000956-0003 I Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001050-0003 I Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001051-0003 I Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000993-0003 I Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001199-0003 I Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/001147-0005 I Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/001598-0005 I Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/000749-0007 I Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/000572-0007 20.03.2018 I Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000965-0003 I Ettersendelse av dokumentasjon til søker med frist 1. februar - vedlagt endringsønske Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004541-0001 16.03.2018 I Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bjarne H. Christiansen
18/004546-0001 20.03.2018 I Forelegging om tiltak - Turven hytteområde - Nord Mesna - nye nettstasjoner med tilhørende høyspentkabler - Ringsaker kommune Eidsiva Nett AS Tina Amundsen
18/000077-0024 02.03.2018 U Foreløpig svar - Søknad om tilskudd til ungdomsaktiviteter - Utvikling av nye møteplasser, arrangementer og opplevelser Janne Vikerødegården
18/000800-0003 15.03.2018 I Forespørsel om endring av søknad til videregående opplæring Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004295-0004 20.03.2018 I Forespørsel om sponsing av drikkeflasker - Storhamar fotball - jenter Hege Rønning Randi Wahlsten
18/004151-0004 08.02.2018 U Funding Application Questions Hege Taarud Unntatt offentlighet Ofl. §26
17/004827-0010 20.03.2018 U Godkjent oppmelding - ambulansefaget Anita Aasterud Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/012069-0004 20.03.2018 U Godkjent oppmelding - ambulansefaget Anita Aasterud Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004346-0002 20.03.2018 U Godkjent oppmelding - barne- og ungdomsarbeiderfaget Anita Aasterud Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001704-0002 20.03.2018 U Godkjent oppmelding barne- og ungdomsarbeiderfaget Anita Aasterud Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/010667-0008 20.03.2018 U Godkjent oppmelding - frisørfaget Jorunn Hollerud Saxrud Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/007712-0011 20.03.2018 U Godkjent oppmelding - helsearbeiderfaget Anita Aasterud Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004391-0002 20.03.2018 U Godkjent oppmelding - helsearbeiderfaget Anita Aasterud Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/015108-0010 20.03.2018 U Godkjent oppmelding - helsearbeiderfaget Anita Aasterud Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/017355-0003 20.03.2018 U Godkjent oppmelding - helsearbeiderfaget Anita Aasterud Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/002398-0006 20.03.2018 U Godkjent oppmelding - industrimekanikerfaget Hans Skjøthaug Unntatt offentlighet Ofl. §13
14/009355-0018 20.03.2018 U Godkjent oppmelding - industrimekanikerfaget Hans Skjøthaug Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004531-0001 16.03.2018 I Hamar kommune - Høring - kommunedelplan for helse- og omsorg 2018-2030 Hamar kommune Kristin Ryen Reithaug
12/005718-0006 14.03.2018 I Hedmarksskogbruk i tall 2017 Fylkesmannen i Hedmark Arne Magnus Hekne
11/002049-0034 19.03.2018 I Innkalling og dokumenter til generalforsamlingen i Stangehallen Riksanlegg AS - 20. mars 2018 Stangehallen Riksanlegg AS Kari Mette Lindahl
17/002524-0003 20.03.2018 I Innkalling til årsmøte i Pandagruppen 25. mai 2018 Panda analyse v/Lasse Kolbjørn Anke Hansen Kari Mette Lindahl
18/000665-0004 19.03.2018 I Kopi - Merknader til høring av detaljregulering for Heimen - Planid 2016007 - Elverum kommune Fylkesmannen i Hedmark Christer Danmo
18/001387-0003 16.03.2018 I Kopi - Merknader til oppstart av reguleringsplan for Sagåvegen boligtun - Elverum kommune - Arealplan-ID 2018002 Fylkesmannen i Hedmark Christer Danmo
18/004296-0003 19.03.2018 I Kopi - Strandfossen kraftverk - Elverum kommune - godkjenning av detaljplan innen miljø og landskap for flomforebyggende tiltak Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Christer Danmo
12/000939-0012 17.03.2018 I Kopi - Svar på søknad om dispensasjon - Sameiet Parkgata 22 - Hamar kommune Hamar kommune Magne Kvam
17/005981-0011 20.03.2018 I Kopi - Søknad om dispensasjon - Etablering av midlertidig boligrigg - Løten kommune Fylkesmannen i Hedmark Christer Danmo
18/004256-0003 14.03.2018 I Kopi - 0403/1/1913 - Hamar kommune - Ajerhallen - midlertidige undervisningslokaler - søknad om Arbeidstilsynets samtykke Norconsult AS Mari-Mette Toverud Solheim
18/004256-0004 19.03.2018 I Kopi - 0403/1/1913 - Hamar kommune - Ajerhallen - midlertidige undervisningslokaler - søknad om bruksendring Norconsult AS Mari-Mette Toverud Solheim
10/001819-0093 20.03.2018 U Krav om innsyn Østlendingen v/ Bjørn-Frode Løvlund Jørn Øversveen
17/007579-0031 19.03.2018 I Krav om innsyn i 17/007579-0010 - Prioritering av søknad om spillemidler - Hamar kommune - 2018 Knut Jørgen Arnseth Kari Nilssen
18/004171-0004 19.03.2018 U Landskappleiken 2018 i Trysil - Tilsagn om tilskudd inntil kr. 250.000,- Trysil-Knut Dans- og Spelemannslag Torunn H. Kornstad
18/004547-0001 20.03.2018 I Læreplan i mediespesialisering - valgfritt fag i Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Utdanningsdirektoratet
17/007777-0038 20.03.2018 I Melding fra leverandør - 2017/7777 - Telefonitjenester abonnement og trafikk til Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Unntatt offentlighet Ofl. §23
16/001652-0002 20.03.2018 I Nedbygging av mottak - avvikling av driften ved Kongsvinger asylmottak med virkning fra 1. april 2018 Utlendingsdirektoratet Randi Sletnes Bjørlo
14/006840-0013 09.03.2018 I Nytt tilskuddsbrev 2018 - Opplæring i rusinstitusjoner Utdanningsdirektoratet Willy Kroken
18/004544-0001 19.03.2018 I Oppmelding - anleggsmaskinførerfaget Simon Rostgaard Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/005035-0007 16.03.2018 I Oppmelding - elektrikerfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/000152-0006 I Oppmelding - tømrerfaget Simon Rostgaard Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004558-0001 19.03.2018 I Oppsigelse av drosjeløyve D-151 ved Elverum Taxisentral Grete Kari Pettersen Grethe Blystad
18/004533-0002 19.03.2018 I Orientering om krav til sertifikat for passasjerskip Sjøfartsdirektoratet Randi Sletnes Bjørlo
17/006209-0004 16.03.2018 I Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak Fylkesmannen i Hedmark Willy Kroken
12/009618-0146 19.03.2018 I Protokoll fra styremøte i Hedmark Trafikk 5. februar 2018 Hedmark Trafikk FKF Erlend Myking
16/006847-0011 15.03.2018 I Prøveprotokoll - helsearbeiderfaget - praksiskandidat Anita Aasterud Unntatt offentlighet Ofl. §13
12/006033-0027 19.03.2018 U Rapport innestående midler og restanser - spillemidler til idrettsformål 2017 Idrettsavdelingen Kulturdepartementet Kari Nilssen
17/001532-0063 20.03.2018 I Rapportering - Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Helsedirektoratet
14/006763-0028 16.03.2018 I Retur av tinglyst dokument - Fv 77 og 222 - Ringgata - Furnesvegen - gnr/bnr 1/2602 - Hamar kommune Statens Kartverk
16/012488-0008 14.03.2018 I Revidert avrop - Rammeavtale for fellesprosjektet - byggetekniske rådgivertjenester Unionconsult Vvs- og Klimarådgivning AS Mari-Mette Toverud Solheim
16/012489-0004 14.03.2018 I Revisjon av avropet - Fellesprosjektet - Byggetekniske rådgivertjenester - Sweco Norge AS og Hedmark fylkeskommune Sweco Norge AS Mari-Mette Toverud Solheim
18/004151-0009 20.03.2018 U RFFI - Svar søknad - Kvalifiseringsstøtte - ES613035 PB285219 Hege Taarud Unntatt offentlighet Ofl. §26
18/004150-0003 20.03.2018 U RFFI - Svar søknad - Kvalifiseringsstøtte - ES613131 PB284690 Hege Taarud Unntatt offentlighet Ofl. §26
16/001200-0030 14.03.2018 I Sakkyndig vurdering om utvidet tid i videregående opplæring på grunn av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/001112-0049 13.03.2018 I Sakkyndig vurdering om utvidet tid i videregåendegående opplæring på grunn av behov for spesialundervisning etter opplæringslov Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/007965-0008 19.03.2018 U Stange videregående skole - vårprosjekt 2018 Musikklinja Ostinat Lise Cathrine Pedersen
16/020374-0006 20.03.2018 U Svar - angående styrt skolevalg - justering på søknad Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004511-0003 16.03.2018 U Svar - Brumunddalshallen - utkast til avtale Tonje Humberset Lilleås Unntatt offentlighet Ofl. §23
18/004511-0002 16.03.2018 I Svar - Brumunddalshallen - utkast til referat Tonje Humberset Lilleås Unntatt offentlighet Ofl. §23
18/004469-0002 20.03.2018 U Svar - Forespørsel om oppmelding til eksamen - salgsfaget Bjørg K. Helseth Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000047-0016 19.03.2018 U Svar - Midler til kurs og kompetanseheving - rapport - Se og Les - Alvdal bibliotek Alvdal Kommune Kirsti Sandberg Kristiansen
18/004551-0002 20.03.2018 U Svar - Olav Myntmestergate 70 - 1/1084 - Hamarkaupangen - Utvidelse av eksisterende terrasse - KML § 8, 1. ledd - søknad om dispensasjon Hege Skalleberg Gjerde Ove Holseng
17/000707-0013 16.03.2018 U Svar - Refusjon "Russisk aften med HSO" Hedmarken Symfoniorkester Lise Cathrine Pedersen
12/000939-0011 08.03.2018 U Svar - Sameiet Parkgata 22 vedrørende søknad til Hamar kommune Hamar kommune Magne Kvam
15/003709-0019 19.03.2018 U Svar - Scandinavian Mountains - en internasjonal og holdbar destinasjon med attraktiv besøksnæring i SITE - Søknad om forlengelse av prosjektet fram til 31.12.2018. Trysil kommune Stig A. Ø. Skoglund
16/020327-0006 20.03.2018 U Svar - Søknad angående styrt skolevalg - justering på søknad om skoleplass skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004516-0002 20.03.2018 U Svar - Søknad om bygging av landbruksvei - gnr/bnr 33/2 - Hamar kommune - Søker: Mads Skraastad - Kulturvernfaglig uttalelse Hedmarken landbrukskontor Ove Holseng
18/000447-0009 20.03.2018 U Svar - Søknad om godkjenning av faglig leder - Elverum kommune - Sætre sykehjem - Hege Andreassen Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Anita Aasterud
18/004514-0002 20.03.2018 U Svar - Søknad om godkjenning av faglig leder - frisørfaget - Karoline Skofsrud - Chaplin Frisør Brumunddal AS Chaplin Frisør Brumunddal AS Jorunn Hollerud Saxrud
16/001532-0033 05.03.2018 U Svar - Søknad om utvidet opplæringsrett Ragnhild Eriksen Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/008170-0038 16.03.2018 I Svar - søknad på stilling som IT-konsulent - Kommunikasjonsenheten - takker ja til stillingen Jan Erik Haugene Line R. Ramdahl
18/004112-0003 20.03.2018 U Svar - Sønad om skoleplass i Hedmark Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004517-0002 19.03.2018 U Svar - Tilskudd til avvikling av seminar - utenforskap Ringsaker Kommune Randi Wahlsten
17/001725-0149 19.03.2018 U Svar - Utbetaling av deler av tilskudd Jørn Øversveen
17/001097-0105 16.03.2018 U Svar - Utbetalingsanmodning - Den kulturelle skolesekken - Fikse den greia - videreføring Widar Aspeli Øyvind Midtskogen
18/000021-0040 27.02.2018 I Svar prosjekt - tilstandsvurdering av eldre avløpsanlegg Nord-Odal kommune v/Rune Skolbekken Trine Frisli Fjøsne
18/004532-0001 19.03.2018 I Søk om midler til ekstern barnehage- og skolevurdering Utdanningsdirektoratet
18/001396-0006 20.03.2018 N Søker til Vg3 Apotekteknikk - godkjenning av grunnlag fra Sverige Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004485-0002 14.03.2018 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - dataelektronikerfaget Eriksen Data Hamar AS Bjørn Gunnar Holst Aas
17/007828-0046 19.03.2018 I Søknad om statlige midler til friluftsaktivitet - Funkis IL Hedmark Funkis Il Hedmark Lars Gotaas
17/007965-0006 19.03.2018 I Søknad om støtte fra kulturkortordningen Andrine Grønvold Lise Cathrine Pedersen
17/007965-0007 06.03.2018 I Søknad om støtte fra kulturkortordningen Andrine Grønvold Lise Cathrine Pedersen
16/001447-0044 15.03.2018 I Søknad om å beholde opplæringsretten Ragnhild Eriksen Unntatt offentlighet Ofl. §13
12/005616-0025 19.03.2018 I Teknisk kontroll av detaljregulering for Auma fjellbrudd - Tynset kommune Kartverket Hamar Elise Bringslid
13/013631-0027 19.03.2018 I Tilsagnsbrev for 2018 over Statsbudsjettet kap. 258 post 21 - kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i videregående opplæring for voksne Kompetanse Norge
18/004517-0001 14.02.2018 I Tilskudd til avvikling av seminar - utenforskap Ringsaker Kommune Randi Wahlsten
18/004530-0001 19.03.2018 I Varsel om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for kvartalet Aumliveien - Holmengata - Hesteskoen - Tynset kommune Feste Nordøst AS Elise Bringslid
18/004535-0001 14.03.2018 I Vedlab rapport 18024 - vedartsanalyser på materiale fra Nord-Odal - Sand VEDLAB Egil Brodshaug
18/004542-0001 13.03.2018 I Vedlegg til søknad - søkere med frist 1. februar skoleåret 2018/2019 Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/002930-0012 20.03.2018 U Vedrørende din søknad til læreplass i Bilfaget lette kjøretøy og Bilfaget tunge kjøretøy Merethe Lillehovde Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/008392-0015 20.03.2018 U Vedrørende din søknad til læreplass i dataelektronikerfaget Merethe Lillehovde Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/000907-0016 20.03.2018 U Vedrørende din søknad til læreplass i industrimekanikerfaget Merethe Lillehovde Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004534-0001 14.03.2018 I Verdensdagen for psykisk helse - 2018 Fylkesmannen I Hedmark Randi Wahlsten
18/002089-0002 16.03.2018 I Ønske om endring av søknad til VG1 Ellen Løndalen Faller Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001195-0003 15.03.2018 I 0403/1/4363 - Hamar kommune - Storhamar videregående skole - installasjon av nytt ventilasjonsanlegg for fløy A - søknad om arbeidstilsynets samtykke Rik Arkitektur AS Mari-Mette Toverud Solheim