Logo
Logg inn

Offentlig postjournal for 15.03.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Gradering
17/004943-0003 04.01.2018 I Applying for 4 months extension for project 'Fingerprint as a key box (274272) - e-mail correspondence Hege Taarud Unntatt offentlighet Ofl. §26
18/000205-0016 14.02.2018 I Regionale og lokale innspill til ny nasjonal handlingsplan for økt fysisk aktivitet i 2018 - e-postkorrespondanse Helsedirektoratet v/Rolf Hansen Elise Kristensen
17/006943-0003 02.03.2018 I Prøveprotokoll - praksiskandidat - barne- og ungdomsarbeiderfaget Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004141-0004 04.03.2018 U RFFI - Bekreftelse på mottatt søknad - Forskerprosjekt - satsingsområder i FoUi-strategien for Innlandet - ES613234 PB285296 Hege Taarud Unntatt offentlighet Ofl. §26
18/000205-0011 05.03.2018 I Folkehelsekonferanse på Hamar 19. april 2018 - foredrag - e-postkorrespondanse Randi H. Augenstein Elise Kristensen
18/004300-0003 06.03.2018 I Søknad om godkjenning av faglig leder - barne- og ungdomsarbeiderfaget - Martin Løvø - Os kommune Fagopplæring i Fjellregionen Anita Aasterud
18/000205-0013 07.03.2018 I Folkehelsekonferanse Hamar - foredrag - e-postkorrespondanse Antidoping Norge v/Fredrik Lauritzen Elise Kristensen
18/004449-0001 07.03.2018 I Melding om flytting til/fra barneverninstitusjon i Hedmark Willy Kroken Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000602-0003 07.03.2018 I Prøveprotokoll - bilfaget, lette kjøretøy Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000205-0015 08.03.2018 I Folkehelsekonferansen 19.-20. april 2018 - foredrag Eilert Sundt - e-postkorrespondanse Per Hvamstad Elise Kristensen
18/004457-0001 08.03.2018 I Hva mener dere om Trøndelagsplanen? Trøndelag Fylkeskommune
18/001706-0002 08.03.2018 I Oppmelding - praksiskandidat - maskinførerfaget Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/001725-0147 08.03.2018 I Utbetaling av midler - vedlagt signert kontrakter KH Kulturverksted v/Karianne Holmen Jørn Øversveen
17/001725-0148 08.03.2018 I Oversendelse av PR Turne med Levi KH Kulturverksted v/v/Karianne Holmen Jørn Øversveen
18/004462-0001 08.03.2018 I Melding om vedtak - tilgang innvilget NAV Aa-registeret Grethe Blystad
17/002300-0007 08.03.2018 I Kopi - Høring nybygging av landbruksveg - Østbyberget - Åsnes kommune Fylkesmannen i Hedmark Tina Amundsen
17/004474-0016 09.03.2018 I Kopi - Reguleringsplan for dobbeltspor Espa-Sørli Intercity Dovrebanen - Hov - gnr/bnr 171/1 - Stange kommune - Vedtak om utgifter til særskilt gransking av automatisk fredet kulturminne jf. kulturminneloven § 10 1.ledd - steinalderboplass id 151320 Riksantikvaren Kjetil Skare
18/000205-0014 09.03.2018 I Folkehelsekonferanse Hamar - foredrag - e-postkorrespondanse Antidoping Norge v/Bo Lindblad Elise Kristensen
18/003732-0002 09.03.2018 I Lærekontrakt til godkjenning - frisørfaget Merethe Lillehovde Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004112-0002 10.03.2018 I Uttalelse til søknad om inntak til videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Ragnhild Eriksen Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000205-0017 11.03.2018 I Folkehelsekonferanse på Hamar 20. april 2018 - foredrag - e-postkorrespondanse Karen Tømte Elise Kristensen
18/000021-0037 12.03.2018 U Felles møte i vannområdeutvalgene for vannområde Glomma og Grensevassdragene - ettersendelse av saksdokumenter Ih.t adresseliste Trine Frisli Fjøsne
18/000064-0030 12.03.2018 I Nabovarsel - som eier/fester av gnr/bnr 813/12 - tiltak på eiendommen gnr/bnr 513/20 - tilbygg på bolig - Ringsaker kommune Byggefirma Jan Erik Engen AS Morten Lien
18/001621-0003 12.03.2018 I Søknad om drosjeløyve v/Brøttum taxisentral Ove Nerhagen Grethe Blystad
16/001921-0003 12.03.2018 U Støtte til fylkestingsgruppene 2018 Til politiske partier representert i Hedmark fylkesting Marit Grindvoll
18/004456-0001 12.03.2018 I Oversendelse til ekstern uttalelse - etablering av vei / kjørespor til hytte på gnr/bnr 17/386 Vinjeveien 1801 - Svanhild Nilsen - Brumunddal - Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal Kommune Hanne Thingstadberget
15/005112-0010 12.03.2018 I Oppmelding - elektrikerfaget Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/002782-0002 13.03.2018 I Kopi - Tilskudd til arkeologiske kulturminner - Statsbudsjettet 2018 kap 1429 post 70 - sikring og prioriterte myndighetsoppgaver Riksantikvaren Elisabeth Seip
18/004458-0001 13.03.2018 I Valg av styremedlem i 2018 - generalforsamling berammet til 23.05 - Blæstad AS Hedmark Fylkeskommune Blæstad AS Solvår Kolåseter
12/000823-0019 13.03.2018 I Endring av organisasjonsnummer - Grensetjänsten Grensetjänsten Stig A. Ø. Skoglund
13/003834-0006 13.03.2018 I Frilufts-info 1/18 Friluftsrådenes Landsforbund Lars Gotaas
18/000951-0003 13.03.2018 I RF13.50 - Søknadnr. 2018-0028 - Prosjektnavn: Eierskap/deltagelse i Visit Hedmark AS støtteordning Økt og bærekraftig verdiskaping i reiseliv/opplevelsesnæringer Visit Hedmark AS
15/002320-0009 13.03.2018 U Kulturvernfaglig uttalelse - søknad om tilskudd til drenering - gnr/bnr 10/50 - Alvdal kommune Alvdal kommune - Landbruk og miljø v/Caspar Scharer Tina Amundsen
17/007711-0012 13.03.2018 I Kopi - Innvilgelse av søknad om dispensasjon for nydyrking i Moldberget skog - gnr/bnr 15/12, 3 - Åsnes kommune - Hedmark - jf. kulturminneloven § 8 første ledd - konflikt med 14 kullgroper Riksantikvaren Tina Amundsen
18/004451-0001 13.03.2018 I Høring av NOU 2018: 4 - Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov Samferdselsdepartementet Randi Sletnes Bjørlo
17/005700-0003 13.03.2018 I Rv.3 - Miljøtitlak Alvdal - Ny steibru arealoverføring - vedlagt følger matrikkelbrev på eiendommen gnr/bnr 7/85 i Alvdal Alvdal og Tynset kommuner Tonje Humberset Lilleås
17/007941-0002 13.03.2018 I Postforkynning med mottakskvittering - 17-175972REN-JTYN - NORDISTUEN - Rendalen kommune Nord-Østerdal jordskifterett Tonje Humberset Lilleås
18/004472-0001 13.03.2018 I Anmodning om uttalelse - Østby utmarkslag - deling av grunneiendom - gnr/bnr 9/81, 82, 68 og 145 - Trysil kommune Trysil Kommune Christer Danmo
15/004968-0007 14.03.2018 I Vedrørende dokumentasjon til tilrettelegging eksamen Bjørg K. Helseth Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/006610-0004 14.03.2018 I Kopi - Fagprøve i kokkfaget 14. og 15. mai 2018 - Lærlingekompaniet Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004424-0001 14.03.2018 I Grue Taxi - vakter - e-postkorrespondanse Taxi Hedmark Grethe Blystad
17/006866-0025 14.03.2018 U Svar - Tilbakemelding - tildeling ledig drosjeløyve D-57 ved Løten taxisentral, frasigelse tildelt løyve Lodhra Nadeem Grethe Blystad
17/001532-0061 14.03.2018 I Rapportering pr 01.03.2018 for fagskoleutdanning i Helsefag Norges Yrkesakademi AS Ingrid Lauvdal
17/001532-0062 14.03.2018 I Rapportering pr. 01.03.2018 - fagskoleutdanning helsefag - Hedmark Meadlearn AS / NKI AS Ingrid Lauvdal
17/000046-0008 14.03.2018 I Rapportering - Den kulturelle spaserstokken 2017 - Os kommune Os Kommune Linda Stewart
18/004435-0002 14.03.2018 U Kulturvernfaglig uttalelse - Forelegging av tiltak - ny nettstasjon og høyspentkabel - Øvre Birkebeinerbakken - Ringsaker kommune Eidsiva Nett AS Tina Amundsen
18/000210-0012 14.03.2018 U Fritak fra politiske verv - Dag Rønning (SP) - oppnevning av nytt medlem i Aajege - Samisk språk og kompetansesenter Aajege - samisk språk- og kompetansesenter Solvår Kolåseter
16/015013-0016 14.03.2018 I Teknisk kontroll av områderegulering for Sagli Masseuttak - Kongsvinger kommune Statens Kartverk Hamar Elise Bringslid
12/005000-0015 14.03.2018 I Oppgradering av Einunna kraftverk - Folldal kommune - Begrenset høring av endringer i godkjent detaljplan innen miljø- og landskap Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Arne Magnus Hekne
17/004943-0007 14.03.2018 I Samarbeidavtale 2 - prosjekt 274272 - Fingerprint as a Key Box Hege Taarud Unntatt offentlighet Ofl. §26
16/016335-0011 14.03.2018 U Svar - Statsbudsjettet 2017 - regionale forskningsfond - tilskudd til forskning Kunnskapsdepartementet Hege Taarud
17/004943-0006 14.03.2018 I Samarbeidavtale 1 - prosjekt 274272 - Fingerprint as a Key Box Hege Taarud Unntatt offentlighet Ofl. §26
17/004943-0005 14.03.2018 I Signert kontrakt for prosjekt 274272 - Fingerprint as a Key Box Hege Taarud Unntatt offentlighet Ofl. §26
17/007529-0003 14.03.2018 I Angående salg og service fagbrev - har bestått skiftlig eksamen Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001616-0003 14.03.2018 I Kopi - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Størksvegen 7 i Trysil kommune Statens vegvesen - Region øst Christer Danmo
16/018411-0020 14.03.2018 U Manglende retur drosjeløyver - oppsigelsestid transportgaranti Vegard Andersen Taxi Grethe Blystad
16/008735-0009 15.03.2018 U Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/020358-0009 15.03.2018 U Svar - Svar - tilleggsdokument til søknad om videregående opplæring 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/006866-0027 15.03.2018 U Svar - Søknad ledig drosjeløyve D-57 ved Løten taxisentral Ismail Mohamed Ali Grethe Blystad
15/006864-0008 15.03.2018 U Svar - Endring vilkår drosjeløyve D-197 Willy Hagen Grethe Blystad
15/006864-0009 15.03.2018 U Drosjeløyve d-197 ved Koppang taxisentral - endring vilkår Willy Hagen Mottakere ihht liste Grethe Blystad
17/006866-0026 15.03.2018 U Svar - Tildeling ledig drosjeløyve D-57 v/Løten taxisentral Ole Johnny Mellum Grethe Blystad
18/004175-0004 15.03.2018 I Krav om innsyn i 18/004175-0003 - Taxiturer i Trysil - priser Gro Janita Repseth Grethe Blystad
18/000439-0058 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0069 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0071 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0073 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0075 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0059 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0061 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0065 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0055 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0066 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0060 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0062 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0064 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0056 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0057 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0063 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0067 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0068 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0070 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0072 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
18/000439-0074 15.03.2018 U Avslag Innkjøpskonsulent/rådgiver Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
16/017274-0005 15.03.2018 I Krav om innsyn i 16/017274-0004 - Bekreftelse - Sletting i Brønnøysundregisteret - Musikerordningen i Hedmark Østlendingen v/ Bjørn-Frode Løvlund Øyvind Midtskogen
18/004295-0003 15.03.2018 U Svar - Forespørsel om sponsing av drikkeflasker - Storhamar fotball Hege Rønning Randi Wahlsten
18/000076-0012 15.03.2018 U Høringssvar Elverum Kommune BUK - Barn og unges kommunestyre Janne Vikerødegården
17/007777-0034 15.03.2018 U Melding til leverandør - 2017/7777 - Telefonitjenester abonnement og trafikk til Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Unntatt offentlighet Ofl. §23
17/007777-0035 15.03.2018 U Melding til leverandør - 2017/7777 - Telefonitjenester abonnement og trafikk til Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Unntatt offentlighet Ofl. §23
14/002302-0013 15.03.2018 U Svar - Oppsigelse Terje Selnes Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004447-0001 15.03.2018 U Bekymring i Jernbaneforum Dovrebanen Sør for InterCity-fremdriften Samferdselsdepartementet Øystein Sjølie
17/002162-0024 15.03.2018 U Svar - Anmodning om uttalelse - søknad etter inndelingslova om endret regiontilhørighet - Sør-Odal kommune Fylkesmannen i Hedmark Randi Sletnes Bjørlo
18/000210-0013 15.03.2018 U Nytt rådsmedlem fra Hedmark i Fjellnettverket Fjellnettverket Torunn H. Kornstad
17/006433-0004 15.03.2018 U Svar - RF13.50 - støtteordning Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia - prosjekt: WM-rally över gränsen - søknadsnummer: 2018-0006 Åsnes Kommune Bjørn Terje Andersen
16/013784-0011 15.03.2018 U Ringsaker kommune - endring reguleringsplan - Garveriparken Statens vegvesen - Region øst Erlend Myking
18/004222-0004 15.03.2018 I Krav om innsyn i 18/004222-0002 - Planomriss detaljregulering for Skarpsno skole - Ringsaker kommune Jeanett Sandbæk Håland Elise Bringslid
18/000021-0039 15.03.2018 I Innkalling til møte 22.3.18 i styringsgruppa for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma Trine Frisli Fjøsne
18/000205-0021 15.03.2018 U Svar - Svar - Folkehelsekonferanse - foredrag om VR - presisering - e-psotkorrespondanse Hamarregionen Elise Kristensen
18/004469-0001 15.03.2018 I Forespørsel om oppmelding til eksamen - salgsfaget Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/004466-0001 15.03.2018 I Bekreftelse av fagbrev i tavlemontørfaget fra 1988 Elisabeth Firing Unntatt offentlighet Ofl. §13
13/001827-0011 15.03.2018 U Melding om ikke bestått svenneprøve i rørleggerfaget Merethe Lillehovde Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001932-0002 15.03.2018 I Åpning av vigo Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001347-0003 15.03.2018 I Svar - Innsyn klientmappe - dokumentasjon Kristin Rønning Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/007379-0006 15.03.2018 U Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/014658-0009 15.03.2018 U Godkjent lærekontrakt - Merethe Lillehovde Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/001127-0009 I Vedleggsskjema for søkere med frist 1. februar skoleåret 2018/2019 Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13