Logo
Logg inn

Offentlig postjournal for 22.02.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Gradering
17/008120-0001 23.01.2018 I Avtale 17/8120 - Vedlikeholdsavtale på Sophos antivirus - EVRY Norge AS og Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001552-0001 20.02.2018 I Ber om uttalelse på søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gnr/bnr 64/33 - Eidskog kommune Eidskog Kommune Ove Holseng
17/005241-0005 21.02.2018 I Detaljregulering for Grundsetmoen Næringspark - arealplan-ID: 2017005 - Elverum kommune - offentlig ettersyn Elverum kommune Christer Danmo
14/005450-0003 14.02.2018 I Eiendommen gnr/bnr 71/11 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Sør-Odal kommune Sør-Odal Kommune Fredrik Bratlie Hansen
18/001524-0001 20.02.2018 I Faglig råd for service og samferdsel ønsker å besøke Hedmark fylkeskommune 4.- 6. juni 2018 Utdanningsdirektoratet
17/007737-0003 22.02.2018 U Foreløpig svar - RF13.50 - Støtteordning kulturminner - søknadsnummer: 2017-0130 - prosjekt: Søknad om støtte til bevaring av trøskelåve på Gyrud Gård - gnr/bnr 9/1 - Stange kommune Jana Diderikke Winderen Tore Lahn
17/007700-0002 22.02.2018 U Foreløpig svar - RF13.50 - Støtteordning kulturminner - tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - søknadsnummer: 2017-0119 - prosjekt: Langbakken gård: hovedbygning - vinduer - gnr/bnr 45/1 - Våler kommune Bengt Fasting Tore Lahn
17/007717-0002 22.02.2018 U Foreløpig svar - RF13.50 - Søknad om tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - søknadsnummer: 2017-0123 - prosjekt: Roverud Gård Enhetslåve - gnr/bnr 116/1 - Kongsvinger kommune Anne S. Trolie Tore Lahn
17/007771-0002 22.02.2018 U Foreløpig svar - RF13.50 - Søknad støtteordning kulturmidler - søknadsnr: 2017-0135 - tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - Taket og klokketårnet på Lillehovlåven, Vallset - Stange kommune - søker: Tormod Lillebror Vasaasen Tormod Lillebror Vasaasen Tore Lahn
17/007804-0002 22.02.2018 U Foreløpig svar - RF13.50 - søknadsnummer 2017-0128 - støtteordning kulturminner - tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - Prosjekt: Gubberudvegen 112 - bytte av vinduer - gnr/bnr 52/2 - Stange kommune Bård Espen Meberg Tore Lahn
17/007968-0003 22.02.2018 U Foreløpig svar - RF13.50 - søknadsnummer 2017-0139 - prosjekt: restaurering av jordkjeller med hvelvet tak - tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - gnr/bnr 34/1 - Sjurderud - Våler kommune Ole Jakob Bjørnebye Tore Lahn
17/007995-0002 22.02.2018 U Foreløpig svar - Søknad om støtte - Tilskudd til kulturminneverntiltak - gnr/bnr 46/9 - Aasterud Østre - Stange kommune Elisabeth Kommisrud Tore Lahn
15/009362-0006 22.02.2018 U Foreløpig svar - Søknad om støtte - tilskudd til kulturminneverntiltak - rehabilitering av - gnr/bnr 12/1 - Bekken - Stange kommune Morten Nordstad Tore Lahn
17/006896-0003 06.02.2018 U Foreløpig svar - Søknad om støtte - tilskudd til kulturminnverntiltak - restaurering av smie - Nordre Rustad gnr/bnr 17/1 - Elverum kommune Nils Rustad Agnethe Jovall
12/004775-0019 22.02.2018 U Foreløpig svar - Søknad om støtte - Tilskudd til kulturverntiltak - vindusrestaurering gnr/bnr 19/1 Gunnarsrud - Våler kommune Jan-Erik Midtskogen Tore Lahn
18/001547-0001 09.02.2018 I Forskrift om sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner er fastsatt Kommunal- og moderniseringsdepartementet Randi Sletnes Bjørlo
18/000578-0002 22.02.2018 U Godkjent oppmelding - billakkererfaget Hans Skjøthaug Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000574-0002 22.02.2018 U Godkjent oppmelding - billakkererfaget Hans Skjøthaug Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001285-0002 22.02.2018 U Godkjent oppmelding - produksjonsteknikkfaget Hans Skjøthaug Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/000485-0006 22.02.2018 U Godkjent oppmelding - produksjonsteknikkfaget Hans Skjøthaug Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/010136-0012 21.02.2018 U Heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt - elektrikerfaget Bjørn Gunnar Holst Aas Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/001471-0023 09.02.2018 I Høring av ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Randi Sletnes Bjørlo
17/005274-0014 21.02.2018 I Høringsuttalelse - Folkehelsestrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 Pensjonistforbundet Hedmark Randi Wahlsten
18/001544-0001 22.02.2018 U Idedugnad om rekruttering til restaurant- og matfag Simon Rostgaard
15/000857-0054 22.02.2018 I Innkalling til kontrollutvalget 27. februar 2018 Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet
13/013899-0054 21.02.2018 I Innkalling til styremøte i IKA Øst 1. mars 2018 Interkommunal Arkivordning Øst IKS Randi Langøigjelten
14/000402-0107 22.02.2018 U Kontroll og oppfølging av spesielt utsatte arbeidstakere - kutt-, sprut- og stikkskader - tannhelsetjenesten Karita Tøraasen Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/000489-0021 22.02.2018 U Kontroll og oppfølging av spesielt utsatte arbeidstakere - Vaksinasjoner i tannhelsetjenesenten Karita Tøraasen Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/008180-0004 21.02.2018 I Kopi - Høring - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030 - Sør-Odal kommune Statens vegvesen - Region øst Lisa Moan
17/005981-0009 21.02.2018 I Kopi - Høring - Søknad om dispensasjon for midlertidig etablering av boligrigg på Ånestad i Løten kommune Statens vegvesen - Region øst Christer Danmo
18/001004-0002 20.02.2018 I Kopi - Merknader til oppstart av reguleringsplan for Badstuvegen / Tårnparken - Område B/F/N 8 i Brumunddal sentrum - Ringsaker kommune Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid
18/000387-0003 20.02.2018 I Kopi - Merknader til søknad om bygging av adkomstveg til hytter - gnr/bnr 660/1 - Ringsaker kommune Fylkesmannen i Hedmark Elise Bringslid
18/000303-0003 20.02.2018 I Kopi - Merknader til søknad om dispensasjon - fradeling av eldre gårdstun til boligformål - gnr/bnr 123/41 - Os kommune Fylkesmannen i Hedmark Hanne Thingstadberget
17/006456-0006 20.02.2018 I Kopi - Søknad om tillatelse til inngrep i fredete kulturminner etter § 8,4 - Områdeplan for Terningmoen skyte- og øvingsfelt gnr 13/13 - Elverum kommune og gnr 273/210 - Løten kommune Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo Kjetil Skare
18/001147-0002 21.02.2018 I Kopi - Uttalelse til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for Ådalsfeltet vest i Løten kommune Statens vegvesen - Region øst Christer Danmo
18/000565-0006 21.02.2018 I Krav om innsyn i 18/000565-0005 - Søknad om drosjeløyve D-21 v/Hamar Taxisentral Gro Janita Repseth Grethe Blystad
15/010295-0011 16.05.2017 U Krav om sluttrapportering til RFF Innlandet: Prosjekt 256910 Hege Taarud Unntatt offentlighet Ofl. §26
18/001370-0001 22.02.2018 U Kunngjøring - 18/1370 - Anskaffelser av nye Gravemaskiner til Landslinjene for anleggsteknikk og anleggsmaskinmekaniker, Solø Stein-Erik Rønningen
18/001549-0001 14.02.2018 I Løten kommune - regulering - Løkjavegen 124 - gnr/bnr 217/12 Ragnar Strand Christer Danmo
18/000650-0004 22.02.2018 I Melding fra leverandør - 18/650 – Anskaffelse av elbil Øystein Sætrang Unntatt offentlighet Ofl. §23
18/000086-0012 22.02.2018 U Melding til leverandør - 18/86 – Anskaffelse av analyse av muligheter innen bioøkonomi i Innlandet 2050 Øystein Sætrang Unntatt offentlighet Ofl. §23
15/000857-0055 20.02.2018 I Møteprotokoll styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet - 16. februar 2018 Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet
18/000064-0024 21.02.2018 I Nabovarsel - som eier/fester av gnr/bnr 327/6 - tiltak på eiendommen gnr/bnr 197/9 - Løten kommune Stig Morten Kristoffersen Morten Lien
16/018411-0018 16.02.2018 I Opphør - manglende betaling av løyvegarantien - Vegard Andersen Taxi Matrix Insurance AS Grethe Blystad
18/001220-0002 20.02.2018 I Oppmelding - praksiskandidat - rørleggerfaget Simon Rostgaard Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001550-0001 22.02.2018 I Oppsigelse av drosjeløyve D-20R fra 01.03.2018 M. Mazaev Grethe Blystad
18/001542-0001 15.02.2018 I Oversendelse av vitnemål Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001100-0002 21.02.2018 I Plangrense for Detaljregulering for Dobbeltspor Sørli - Åkersvika - Stange kommune Kartverket Hamar Christer Danmo
12/004069-0042 21.02.2018 I Referat fra styringsgruppemøte for RBU Hedmark og Oppland 2019-2022 - 8. februar 2018 Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland
18/001469-0001 22.02.2018 I Rehabilitering av bygg utvending - eiendom gnr/bnr 685/9 - Gammelgata 24 - Ringsaker kommune - ønsket et møte Per Sigmund Heggelund Agnethe Jovall
12/001307-0106 I Restaurering av gamlebygningen på Søndre Aaset - gnr/bnr 5/3 - anmodning om utbetaling - Åmot kommune Jo Petter Grindstad Magne Kvam
18/000033-0002 22.02.2018 U Svar - Anmodning om uttalelse - søknad om oppføring av balkong på låve på eiendommen gnr/bnr 72/1 - Vestbygdvegen 297 - Stange kommune Stange kommune, Bygg- og oppmålingsseksjonen Tore Lahn
18/000651-0002 20.02.2018 U Svar - Detaljreguleringsplan for Hedmark fengsel avdeling Ilseng - utvidelse av planområde mot nordøst - Hamar kommune - begrenset høring Hamar Kommune Elise Bringslid
17/002476-0006 19.02.2018 U Svar - Enkeltvedtak med refusjon - spesialundervisning Ragnhild Eriksen Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000133-0002 22.02.2018 U Svar - Forelegging av tiltak - nedgraving av 22 kv høyspentkabel - Elverum transformatorstasjon - Grindalsmoen vest - Åkroken i Elverum kommune Eidsiva Nett AS Kjetil Skare
17/002719-0007 22.02.2018 U Svar - Klage på ikke bestått fagprøve Caren-Verena Buksel - 100568 Harry Ottar Nilssen Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/000364-0002 19.02.2018 N Svar - Klimaregnskap i Kongsvingerregionen Erlend Myking
16/016991-0007 12.01.2018 U Svar - Rv 2 Roverud - Føttaskjæra - reguleringsplan til offentlig ettersyn - Kongsvinger kommune Statens vegvesen - Region øst Elise Bringslid
16/017768-0006 22.02.2018 U Svar - Rv 2 Våler grense - Jømna - reguleringsplan til offentlig ettersyn Statens vegvesen - Region øst Hanne Thingstadberget
18/001125-0002 22.02.2018 U Svar - Søknad om inntak til videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Sigurd Vabekk Hjelle Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/002600-0006 19.02.2018 U Svar - Søknad om nettundervisning ved Trysil videregående skole Ragnhild Eriksen Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/000699-0037 19.02.2018 U Svar - Søknad om plass som prioritert gjestelev Ragnhild Eriksen Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/001248-0032 16.02.2018 U Svar - Søknad om utvidet opplæringsrett Ragnhild Eriksen Unntatt offentlighet Ofl. §13
14/007098-0014 21.02.2018 U Svar - Voksenopplæring Jorunn Fossen Unntatt offentlighet Ofl. §13
15/002796-0011 16.02.2018 U Svar angående varsel om oppstart av verneprosess for utvidelse av Eldåa naturreservat - Halvmilsåsen i Stor-Elvdal kommune Fylkesmannen i Hedmark Hanne Thingstadberget
18/001515-0001 20.02.2018 I Søknad om bruksendring av låve - gnr/bnr 663/2 - Sulufjellvegen 264 - Ringsaker kommune - uttalelse - søker: Øystein Mathisen Ringsaker kommune Elise Bringslid
17/007711-0010 21.02.2018 U Søknad om dispensasjon fra kulturminneloven § 8, første ledd for automatisk fredete kulturminner - kullgroper og fangstanlegg - gnr/bnr 12/1 m.fl.- Åsnes kommune, Hedmark Riksantikvaren Tina Amundsen
18/001203-0010 22.02.2018 I Søknad om godkjenning av faglig leder - Jannicke S. Mykkestue - kontor- og administrasjonsfaget - Eskoleia Eskoleia AS Solveig Ljødal
18/001203-0009 14.02.2018 I Søknad om godkjenning av faglig leder - Jannicke S. Mykkestue - salgsfaget - Eskoleia Eskoleia AS Solveig Ljødal
18/000077-0018 22.02.2018 I Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Ballbinge Elevrådet v/Nord-Odal ungdomsskole Janne Vikerødegården
18/000077-0011 20.02.2018 I Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Oppussing av Flisa ungdomshus Åsnes ungdomsråd Janne Vikerødegården
18/000077-0016 21.02.2018 I Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Skarnes Futsal (Foreløpig Navn) Per Kristian Julsrud Janne Vikerødegården
18/000077-0015 21.02.2018 I Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Snøhuletur Engerdal Ungdomsråd Janne Vikerødegården
18/000077-0014 21.02.2018 I Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Sommarleiren 2018 Noregs Ungdomslag Janne Vikerødegården
18/000077-0012 20.02.2018 I Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Trysiltur for Rett fram Ådalsbruk Framlag Janne Vikerødegården
18/000077-0017 21.02.2018 I Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Ung Epi-aktiv i Hedmark og Oppland Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Janne Vikerødegården
18/000077-0013 21.02.2018 I Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Ungdomskorprosjekt Østerdalen Norges Korforbund Østerdalen Janne Vikerødegården
16/001240-0017 31.01.2018 I Søknad om utvidet opplæringssrett Ragnhild Eriksen Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001510-0001 16.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001535-0001 16.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001482-0001 15.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001521-0001 20.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001525-0001 22.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001478-0001 14.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/017950-0003 07.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/001445-0004 14.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/019292-0005 13.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/004385-0011 12.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/004567-0003 20.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001488-0001 14.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001479-0001 07.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001526-0001 30.01.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/013253-0005 15.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/001495-0004 30.01.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/005883-0003 19.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
16/006385-0009 14.02.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/005040-0002 30.01.2018 I Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13
18/001548-0001 08.02.2018 I Søknad om økonomisk støtte på 10.000 kroner til elgforvaltning Romedal Almenning Arne Magnus Hekne
16/017154-0008 20.02.2018 I Teknisk kontroll av detaljregulering for Granerud industriområde - Nord-Odal kommune Kartverket Hamar Hanne Thingstadberget
18/000650-0005 22.02.2018 U Tilleggsinformasjon - 18/650 – Anskaffelse av elbil Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Øystein Sætrang
18/000087-0009 22.02.2018 U Tilleggsinformasjon - 18/87 - Rammeavtale på bærbare elev-PCer og tilhørende tjenester til Hedmark fylkeskommune Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Stein-Erik Rønningen
17/005274-0015 20.02.2018 I Uttalelse til folkehelsestrategi fylkeskommunen Eidskog Kommune Randi Wahlsten
18/001545-0001 21.02.2018 I Vedrørende oppmelding til videregående opplæring Unni Elisabeth Kronstad Unntatt offentlighet Ofl. §13