Logo
Logg inn

Offentlig postjournal for 13.12.2017
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Gradering
13/014865-0038 05.12.2017 N Anvisningsmyndighet - fellesnemnda - ny fylkeskommune/statlige midler Hilde Anette Neby
17/000304-0159 13.12.2017 U Godkjent oppmelding - Anleggsmaskinførerfaget - Harry Ottar Nilssen Unntatt offentlighet Ofl. §13
14/000402-0096 13.12.2017 U Kontroll og oppfølging av spesielt utsatte arbeidstakere - kutt-, sprut- og stikkskader - tannhelsetjenesten Karita Tøraasen Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/007777-0001 13.12.2017 U Kunngjøring - 17/7777 - Telefonitjenester abonnement og trafikk til Hedmark fylkeskommune Stein-Erik Rønningen
17/006409-0014 13.12.2017 U Mandat til E&Y Kristin Rønning Unntatt offentlighet Ofl. §13
17/002571-0031 13.12.2017 U Melding til leverandør - 17/2571 - Anskaffelse av renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium Øystein Sætrang Unntatt offentlighet Ofl. §23
14/006292-0003 13.12.2017 U Oppsigelse av avtale 14/6292 Leif-Erik Bru Øystein Sætrang
17/007930-0002 13.12.2017 U Samarbeidskontrakt mellom Hedmark fylkesbibliotek og Sommerles 2018 Vestfold fylkesbibliotek Amund Haugen Steinbakken
17/007930-0001 13.12.2017 U Sommerles kontrakt mellom Snuti og Hedmark Snuti AS Amund Haugen Steinbakken
17/007884-0001 11.12.2017 N Sommerskolen 2018 Ingvild Holen
17/007666-0002 11.12.2017 U Svar - Oversendelse av henvendelse vedrørende IKT-fag og læreverk i norsk skole Lars Buskø Gustavsen Anne Kristin Huse
17/007732-0004 12.12.2017 I Søknad Byggdrifter/driftsansvarlig Judith Norderhaug Unntatt offentlighet Ofl. §25
17/000727-0074 08.12.2017 N Tilsagn om midler til videreutdanning høsten 2017 Ingvild Holen
17/000727-0071 08.12.2017 N Tilsagn om midler til videreutdanning høsten 2017 Ingvild Holen
17/000727-0067 08.12.2017 N Tilsagn om midler til videreutdanning høsten 2017 Ingvild Holen
17/000727-0070 08.12.2017 N Tilsagn om midler til videreutdanning høsten 2017 Ingvild Holen
17/000727-0073 08.12.2017 N Tilsagn om midler til videreutdanning høsten 2017 Ingvild Holen
17/000727-0076 08.12.2017 N Tilsagn om midler til videreutdanning høsten 2017 Ingvild Holen
17/000727-0077 08.12.2017 N Tilsagn om midler til videreutdanning høsten 2017 Ingvild Holen
17/000727-0075 08.12.2017 N Tilsagn om midler til videreutdanning høsten 2017 Ingvild Holen
17/000727-0065 08.12.2017 N Tilsagn om midler til videreutdanning høsten 2017 Ingvild Holen
17/000727-0068 08.12.2017 N Tilsagn om midler til videreutdanning høsten 2017 Ingvild Holen
17/000727-0069 08.12.2017 N Tilsagn om midler til videreutdanning høsten 2017 Ingvild Holen
17/000727-0066 08.12.2017 N Tilsagn om midler til videreutdanning høsten 2017 Ingvild Holen
17/000727-0072 08.12.2017 N Tilsagn om midler til videreutdanning 2017 Ingvild Holen
15/010137-0142 13.12.2017 U Varsel om inndragelse av midler - Rønes musikk Rønes musikk Camilla Øien Østmo
15/010137-0141 13.12.2017 U Varsel om inndragelse av midler - Sandbeckstiftelsen Sandbeckstiftelsen Camilla Øien Østmo