Logo
Logg inn

Saker til politisk behandling 2017

Møtekalenderen gir en oversikt over møter i fylkeskommunens utvalg. Her finner du saker som er eller har vært til politisk behandling. 

Møteinnkalling og saksdokumenter publiserer vi i god tid før møtene. Protokoller legger vi ut så snart de er godkjent etter møtet. Møtedokumenter er tilgjengelige for utvalgsmøter avholdt i 2008 og frem til i dag.

Du kan søke i saker ved å klikke Søk i politiske saker i toppmenyen.

Alle møter er åpne, men dørene kan lukkes i enkeltsaker som er unntatt offentlighet.

Har du behov for møtedokumenter fra møter avholdt før 2008, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Kontrollutvalget sin møtekalender finner du her: http://www.kontrollinnlandet.no/kontrollutvalgene/hedmark-fylkeskommune/motekalender/

Tabellen viser offentlige saker til politisk behandling, sortert på utvalg. Klikk på møtedatoen for å se dokumentene.
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fylkestinget
 
 
6
7
4
5
 
12
13
 
 
 
23
24
 
11
12
13
Fylkestinget, komitebehandling
 
27
28
27
28
 
 
6
7
 
 
 
16
17
 
4
5
Fylkesrådet
9
23
3
19
24
7
19
26
30
 
21
4
18
2
10
16
30
4
18
Hedmark fylkes eldreråd
 
2
30
26
27
 
15
 
 
21
26
27
 
7
Hedmark fylkes flerkulturelle råd
19
16
16
 
4
5
7
 
9
10
21
12
16
7
Råd for likestilling for funksjonshemmede
26
 
16
20
12
22
 
 
21
 
9
21
Ungdommens fylkesting
 
11
 
1
 
 
 
 
23
 
11
 
Yrkesopplæringsnemnda
26
 
16
 
 
1
 
 
19