Logo
Logg inn

Saker til politisk behandling 2018

Møtekalenderen gir en oversikt over møter i fylkeskommunens utvalg. Her finner du saker som er eller har vært til politisk behandling. 

Møteinnkalling og saksdokumenter publiserer vi i god tid før møtene. Protokoller legger vi ut så snart de er godkjent etter møtet. Møtedokumenter er tilgjengelige for utvalgsmøter avholdt i 2008 og frem til i dag.

Du kan søke i saker ved å klikke Søk i politiske saker i toppmenyen.

Alle møter er åpne, men dørene kan lukkes i enkeltsaker som er unntatt offentlighet.

Har du behov for møtedokumenter fra møter avholdt før 2008, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Kontrollutvalget sin møtekalender finner du her: http://www.kontrollinnlandet.no/kontrollutvalgene/hedmark-fylkeskommune/motekalender/

Fellesnemnda sin møtekalender finner du her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/honemnda/Boards/Details/200037

Fellesnemndas arbeidsutvalg sin møtekalender finner du her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/honemnda/Boards/Details/200236

Partsammensatt utvalg sin møtekalender finner du her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/honemnda/Boards/Details/200237

 

 

 

 

Tabellen viser offentlige saker til politisk behandling, sortert på utvalg. Klikk på møtedatoen for å se dokumentene.
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fylkestinget
15
16
 
5
24
 
11
12
 
 
 
22
23
 
10
11
12
Fylkestinget, komitebehandling
9
26
 
16
17
 
4
5
 
 
 
15
16
 
3
4
Fylkesrådet
8
22
5
12
19
26
5
19
2
14
22
28
11
25
 
20
3
17
1
15
29
12
19
26
10
Hedmark fylkes eldreråd
 
 
8
27
 
14
 
30
 
11
 
13
Hedmark fylkes flerkulturelle råd
18
15
22
5
 
18
19
 
23
6
4
5
15
6
Regionrådet for Hamarregionen
 
13
 
10
29
 
 
 
18
30
 
18
Regionrådet for Hamarregionen - Ordfører- og rådmannsmøte
 
13
 
10
29
 
 
 
 
 
 
 
Råd for likestilling for funksjonshemmede
 
 
1
20
25
 
 
 
 
 
 
 
Ungdommens fylkesting
 
10
 
6
7
8
 
 
 
 
15
16
19
20
21
 
 
Yrkesopplæringsnemnda
30
 
 
 
7
 
 
19
20
 
8
28
29
 
Regionrådet for Kongsvingerreg. - Ordfører- og rådmannsmøte
25
 
1
13
24
 
 
30
20
 
22
 
Regionrådet for Kongsvingerregionen
25
 
22
 
 
21
 
 
 
25