Logo
Logg inn

Fylkesrådet, 04.04.2018 00:00 - 00:00
Møtested: Fylkeshuset, Hamar

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Sakspapirer - Møte i Fylkesrådet den 04.04.2018 Document_blue Last ned
 
Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 04.04.2018 Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0044/18 Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune - ny behandling Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2) Vedlegg(3)
0045/18 Budsjettjustering 2018 - Disponering av fylkeskommunens mindreforbruk i 2017, økt tapskompensasjon og andre endringer Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2) Vedlegg(1)
0046/18 Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalget Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2) Vedlegg(1)
0047/18 Årsmelding 2017 Hedmark fylkes eldreråd Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2) Vedlegg(1)
0048/18 Hedmark fylkeskommune - Råd for likestilling for funksjonshemmede - Årsmelding 2017 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2) Vedlegg(1)
0049/18 Årsrapport 2017 - Hedmark fylkes flerkulturelle råd Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2) Vedlegg(1)