Logo
Logg inn

Hedmark fylkes eldreråd, 27.04.2018 13:00 - 00:00
Møtested: Scandic Hamar

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Referatsaker - Møte i Hedmark fylkes eldreråd den 27.04.2018 Document_blue Last ned
 
Sakspapirer - Møte i Hedmark fylkes eldreråd den 27.04.2018 Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0008/18 Orienteringer Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart    
0009/18 Innkommet og utgående post til eldrerådet Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart    
0010/18 Konferanse for de kommunale eldrerådene 26.-27. april 2018 - evaluering Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart Beh (1)  
0011/18 Oppfølging etter konferanse i Kongsvingerregionen 26.-27 oktober 2017 Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart    
0012/18 Eventuelt Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart