Logo
Logg inn

Hedmark fylkes eldreråd, 08.03.2018 00:00 - 14:30
Møtested: Ikke avklart enda

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Referatsaker - Møte i Hedmark fylkes eldreråd den 08.03.2018 Document_blue Last ned
 
Sakspapirer - Møte i Hedmark fylkes eldreråd den 08.03.2018 Document_blue Last ned
 
Tilleggsak -Oppnevning av nye medlemmer til Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet for perioden 1/6-2018-1/6-2020 Document_blue Last ned
 
Møteprotokoll - Møte i Hedmark fylkes eldreråd den 08.03.2018 Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0001/18 Orienteringer Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart    
0002/18 Innkommet og utgående post til eldrerådet Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart    
0003/18 Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2017 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0004/18 Høringsinnspill fra de andre fylkeskommunale rådene Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart   Vedlegg(6)
0005/18 Konferanse for de kommunale eldrerådene 26.-27. april 2018 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart Beh (1)  
0006/18 Eventuelt Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart    
0007/18 Oppnevning av nye medlemmer til Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet fra 1/6-2018- 1/6-2020 fra Hedmark fylkes eldreråd Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart   Vedlegg(2)