Logo
Logg inn

Regionrådet for Hamarregionen, 10.04.2018 09:00 - 12:30
Møtested: Møterommet Femunden, fylkeshuset Hamar

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Referatsaker - Møte i Regionrådet for Hamarregionen den 10.04.2018 Document_blue Last ned
 
Sakspapirer Regionrådet for Hamar regionen - Møte i Regionrådet for Hamarregionen den 10.04.2018 Document_blue Last ned
 
Møteprotokoll Regionrådet for Hamar regionen den 10.04.2018 Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0009/18 Anno - Museene i Hedmark - orientering om status i prosjektet Dokumentasjonssenter med fellesmagasin Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart    
0010/18 Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen- orientering Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart    
0011/18 Regional plan for kompetanse og arbeidskraft - dialog med regionrådet Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0012/18 Nasjonal transportplan 2018-2029 - vedrørende handlingsprogram for jernbanesektoren Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0013/18 Høringsuttalelse til ekspertutvalget for «Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene» Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0014/18 Stiftelsen Domkirkeodden - frasigelse av verv Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0015/18 Årsberetning 2017 Regionrådet for Hamarregionen Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0019/18 Revisors beretning for 2017 Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0016/18 Forslag om fjerning av regionråd som navn på politisk samarbeidsmodell Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(2)
0017/18 Oppfølging av sak om utfordringer knyttet til plast Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0018/18 Eventuelt Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart