Logo
Logg inn

Regionrådet for Hamarregionen, 13.02.2018 09:00 - 14:00
Møtested: Møterommet Femunden, fylkeshuset Hamar

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Agenda for møte i Regionrådet for Hamarregionen den 13.02.2018 Document_blue Last ned
 
Referatsaker - Møte i Regionrådet for Hamarregionen den 13.02.2018 Document_blue Last ned
 
Sakspapirer Regionrådet for Hamar regionen - Møte i Regionrådet for Hamarregionen den 13.02.2018 Document_blue Last ned
 
Sakspapirer - Tilleggssak 8/18 Årsregnskap 2017 Document_blue Last ned
 
Møteprotokoll Regionrådet for Hamar regionen - den 13.02.2018 Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0001/18 Drøfting av samferdselssaker Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(5)
0002/18 Hedmark fylkeskommunes satsing på bredbåndsutbygging Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart    
0003/18 Regionenes rolle i Innlandet fylke Document_blue Fremlegg
Klar for behandling i utvalget   Vedlegg(2)
0004/18 Valg av styrerepresentant til Sagatun Brukerstyrt Senter Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart    
0005/18 Oppfølging av sak om plastposebruk i kommunene Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(3)
0006/18 HINN sin rolle som regional utviklingsaktør Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart    
0007/18 Eventuelt Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart    
0008/18 Årsregnskap 2017 for regionrådet for Hamarregionen Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(1)