Logo
Logg inn

Regionrådet for Kongsvingerreg. - Ordfører- og rådmannsmøte, 13.04.2018 09:00 - 16:00
Møtested: Mapei, Nord-Odal

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Sakspapirer - Møte i Regionrådet for Kongsvingerreg. - Ordfører- og rådmannsmøte den 13.04.2018 Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0004/18 Orientering til møte i Regionrådet for Kongsvingerreg. - Ordfører- og rådmannsmøte den 13.04.2018 Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0005/18 Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene - høringsuttalelse Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0006/18 Bredbåndstrategi i Kongsvingerregionen Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0007/18 Høring sammenslåing av sekretariater Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(3)
0008/18 Forslag til handlingsprogram for jernbanesektoren - høringsinnspill Document_blue Fremlegg
Klar for behandling i utvalget   Vedlegg(3)