Logo
Logg inn

Regionrådet for Kongsvingerreg. - Ordfører- og rådmannsmøte, 01.03.2018 09:00 - 16:00
Møtested: Nord-Odal

Møtedokumenter

Tittel Dokument Vedlegg

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0003/18 Søknad om midler til å sluttføre arbeidet med regional strategi for miljø og klima Document_blue Protokoll Behandlet