Logo
Logg inn

Regionrådet for Kongsvingerreg. - Ordfører- og rådmannsmøte, 25.01.2018 09:00 - 12:00
Møtested: Vinger Hotell

Møtedokumenter

Tittel Dokument Vedlegg
Møteprotokoll - Møte i Regionrådet for Kongsvingerreg. - Ordfører- og rådmannsmøte den 25.01.2018 Paragraph Unntatt off  

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0001/18 Oppdekking merforbruk - prosjekt Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdalsregionen Satt på sakskart    
0002/18 Årets gründer i Kongsvingerregionen 2017 Satt på sakskart