Logo
Logg inn

Ungdommens fylkesting, 10.02.2018 10:00 - 16:00
Møtested: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Innkalling til møte i Ungdommens fylkesting den 10.02.2018 Document_blue Last ned
 
Saksliste - Møte i Ungdommens fylkesting den 10.02.2018 Document_blue Last ned
 
Sakspapirer - Møte i Ungdommens fylkesting den 10.02.2018 Document_blue Last ned
 
Møteprotokoll - Møte i Ungdommens fylkesting den 10.02.2018 Document_blue Last ned
 
Presentasjon av Trygt hjem v/Gunn Randi Fjæstad Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0001/18 UFT -Konstituering av møtet 10.2.2018 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart    
0002/18 UFT - Orienteringssaker Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart    
0003/18 Forespørsel til fylkeskommunale og regionale medvirkningsorgan for ungdom Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart    
0004/18 UFT - Innsparinger i ordningen Trygt hjem Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart    
0005/18 UFT - Flere sommerjobber til ungdom Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart    
0006/18 UFT - Helseportal og helseapp Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart    
0007/18 UFT - #metoo Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0008/18 UFT - Supplering av arbeidsutvalget Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart