Logo
Logg inn

Hedmark fylkes flerkulturelle råd, 22.03.2018 16:00 - 18:30
Møtested: Hamar

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Saksliste - Møte i Hedmark fylkes flerkulturelle råd den 22.03.2018 Document_blue Last ned
 
Sakspapirer - Møte i Hedmark fylkes flerkulturelle råd den 22.03.2018 Document_blue Last ned
Vedlegg(1)

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0019/18 Møte i Hedmark fylkes flerkulturelle råd den 22.03.2018 Satt på sakskart Beh (4)  
0020/18 Møte i Hedmark fylkes flerkulturelle råd den 22.03.2018 Satt på sakskart Beh (4)  
0021/18 HFFR: Orintering om vedtatt lovtekst i kommuneloven v/ Janne Vikerødegården Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0022/18 HFFR: Nytt medlem inn i AU Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart    
0023/18 HFFR: Behandling av sak: Friluftsaktivitet Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0024/18 HFFR: Gjennomgang av innspill fra fellesmøtene i 2017 Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(4)
0025/18 Møte i Hedmark fylkes flerkulturelle råd den 22.03.2018 Satt på sakskart Beh (4)  
0026/18 Møte i Hedmark fylkes flerkulturelle råd den 22.03.2018 Satt på sakskart Beh (4)  
0027/18 Møte i Hedmark fylkes flerkulturelle råd den 22.03.2018 Satt på sakskart Beh (4)