Logo
Logg inn

Hedmark fylkes flerkulturelle råd, 18.01.2018 16:00 - 18:30

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Saksliste - Møte i Hedmark fylkes flerkulturelle råd den 18.01.2018 Document_blue Last ned
 
Sakspapirer - Møte i Hedmark fylkes flerkulturelle råd den 18.01.2018 Document_blue Last ned
 
Møteprotokoll - Møte i Hedmark fylkes flerkulturelle råd den 18.01.2018 Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0001/18 Møte i Hedmark fylkes flerkulturelle råd den 18.01.2018 Behandlet Beh (4)  
0002/18 Møte i Hedmark fylkes flerkulturelle råd den 18.01.2018 Behandlet Beh (4)  
0003/18 HFFR: Orientering om nasjonale minoriteter v/ Mari Møystad Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet    
0004/18 HFFR: Behandling av tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter 2018 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet    
0005/18 Høring Folkehelsestrategi - Oppstart Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet    
0006/18 HFFR: Endring av møtedato i AU Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet    
0007/18 Møte i Hedmark fylkes flerkulturelle råd den 18.01.2018 Behandlet Beh (4)  
0008/18 Møte i Hedmark fylkes flerkulturelle råd den 18.01.2018 Behandlet Beh (4)  
0009/18 Møte i Hedmark fylkes flerkulturelle råd den 18.01.2018 Behandlet Beh (4)