Logo
Logg inn

Fylkesrådet, 19.03.2018 09:00 - 00:00
Møtested: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Referatsaker - Møte i Fylkesrådet den 19.03.2018 Document_blue Last ned
 
Sakspapirer - Møte i Fylkesrådet den 19.03.2018 Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0033/18 Søknader om støtte til videreutvikling av større arrangementer i Hedmark 2018 Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(2)
0034/18 Landskappleiken 2018 i Trysil - Norges største folkemusikkarrrangement Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0035/18 Forvaltning og tildeling av RDA-midler Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart    
0036/18 Søknad - konkurransen Smartere transport i Norge Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(3)
0037/18 Fylkeskommunale vassdragsmidler 2018 - Fordeling Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(12)
0038/18 Prioriteringer - kulturminneforvaltningen - 2018 Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0039/18 Søknad om midler til jubileumsfeiring og studiebesøk - Ungdommens fylkesting Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart   Vedlegg(2)
0040/18 Energiråd Innlandet - innskutt egenkapital Document_blue Fremlegg
Satt på sakskart