Logo
Logg inn

Fylkesrådet, 05.03.2018 08:30 - 00:00
Møtested: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Sakspapirer - Møte i Fylkesrådet den 05.03.2018 Document_blue Last ned
 
Referatsaker - Møte i Fylkesrådet den 05.03.2018 Document_blue Last ned
 
Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 05.03.2018 Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0026/18 Klage på avslag - barne- og ungdomsaktiviteter 2018 - Østlandets baptistungdom Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet   Vedlegg(4)
0027/18 Forvaltning og fordeling av utviklingsmidler 2018 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet   Vedlegg(7)
0028/18 Høring og offentlig ettersyn av Regional plan for verdiskaping - Regional plan for kompetanse og og Regional plan for samferdsel for Oppland Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet   Vedlegg(4)
0029/18 RF 13.50 - søknadsnummer 2018-0003 - støtteordning Hedmark fylkeskommune - medfinansiering Interreg Sverige-Norge. Prosjektnavn "ecoINSIDE2 - et samarbeid om innovasjon og bærekraftig vekst mellom Akershus, Hedmark,Värmland og Dalarna" Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet   Vedlegg(2)
0030/18 RF13.50 - Søknadsnummer: 2018-0004 - støtteordning Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge - Prosjektnavn: Music Eco Systems Inner Scandinavia Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet   Vedlegg(1)
0031/18 Høringssvar Engerdal kommune kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2029 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet   Vedlegg(1)
0032/18 Kongsvinger 2050 - oppfølging av vedtatt strategi Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (1) Vedlegg(2)