Logo
Logg inn

Fylkesrådet, 19.02.2018 09:00 - 00:00
Møtested: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Referatsaker - Møte i Fylkesrådet den 19.02.2018 Document_blue Last ned
 
Sakspapirer - Møte i Fylkesrådet den 19.02.2018 Document_blue Last ned
 
Tillegg sakspapirer - Møte i Fylkesrådet den 19.02.2018 Document_blue Last ned
 
Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 19.02.2018 Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0020/18 Regional plan for Opplevelsesnæringen Handlingsprogram 2018 (19) Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart   Vedlegg(2)
0021/18 Oppdragsbrev Innovasjon Norge Innlandet 2018 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart   Vedlegg(5)
0022/18 Tildeling av tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 2018 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart   Vedlegg(15)
0023/18 Valg av styremedlemmer i datterselskap under Vegfinans AS for perioden 2018 - 2020 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart   Vedlegg(1)
0024/18 Åsnes kommune - Kommuneplanens arealdel 2018-2029 - 1. gangs offentlig ettersyn Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Satt på sakskart   Vedlegg(15)