Logo
Logg inn

Fylkesrådet, 12.02.2018 09:00 - 00:00
Møtested: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Sakspapirer - Møte i Fylkesrådet den 12.02.2018 Document_blue Last ned
 
Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 12.02.2018 Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0016/18 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2016/2017 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2)  
0017/18 Ny inndeling av vegnettet. Rv 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2) Vedlegg(1)
0018/18 Kongsvinger kommune - ny inndeling av vegnettet i Kongsvinger - Fv 210 - Eidemsgate m m Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2) Vedlegg(1)
0019/18 Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2018 - 2021 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2) Vedlegg(2)