Logo
Logg inn

Fylkesrådet, 05.02.2018 09:00 - 00:00
Møtested: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Sakspapirer - Møte i Fylkesrådet den 05.02.2018 Document_blue Last ned
 
Referatsaker - Møte i Fylkesrådet den 05.02.2018 Document_blue Last ned
 
Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 05.02.2018 Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0010/18 Tildeling - Generelle kulturmidler - Vår 2018 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet   Vedlegg(2)
0011/18 Tilskudd scenekunst i Hamar- og Sør-Østredalsregionen - 1. halvår 2018 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet   Vedlegg(2)
0012/18 Tilskuddsordning for profesjonell musikk - 2018 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet   Vedlegg(2)
0013/18 Høringssvar - kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030 Hamar kommune Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet   Vedlegg(1)
0014/18 Hamar kommune - kommuneplanens arealdel Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet   Vedlegg(5)
0015/18 Leveranseavtale 2018 mellom Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen Region øst Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet   Vedlegg(2)