Logo
Logg inn

Fylkesrådet, 22.01.2018 09:00 - 00:00
Møtested: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Sakspapirer - Møte i Fylkesrådet den 22.01.2018 Document_blue Last ned
 
Referatsaker - Møte i Fylkesrådet den 22.01.2018 Document_blue Last ned
 
Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den 22.01.2018 Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0004/18 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018 - 2019 - høring Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet   Vedlegg(2)
0005/18 Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter - 2018 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet   Vedlegg(2)
0006/18 Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling idrett og friluftsliv 2018 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet   Vedlegg(3)
0007/18 Den kulturelle spaserstokken 2018 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet    
0008/18 Innspill til Jernbanedirektoratet om trafikkpakke 2: Nord Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet    
0009/18 Verdensarv - Røros Bergstad og Circumferensen Tilslutning til avtale med MiST-Rørosmuseet om verdensarvsenter Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (4) Vedlegg(2)