Logo
Logg inn

Fylkestinget, 05.03.2018 00:00 - 00:00
Møtested: Fylkeshuset, Hamar

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Innkalling til møter i Hedmark fylkesting i februar og mars 2018 Document_blue Last ned
 
Saksliste - Møte i Fylkestinget den 05.03.2018 Document_blue Last ned
 
Referatsaker - Møte i Fylkestinget den 05.03.2018 Document_blue Last ned
 
Program for møte i Fylkestinget den 26.februar og 05. mars 2018 Document_blue Last ned
 
Tillegg saksliste - Møte i Fylkestinget den 05.03.2018 Document_blue Last ned
 
Tillegg saksliste - Møte i Fylkestinget den 05.03.2018 Document_blue Last ned
 
Møteprotokoll - Møte i Fylkestinget, komitebehandling den 26.02.2018 Document_blue Last ned
 
Oppfølging av vedtak - oversikt Document_blue Last ned
 
Hedmark fylkeskommune - Økonomisk resultat 2017. Orientering for fylkestinget 05.03.18 v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0007/18 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2016/2017 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2)  
0008/18 Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2018 - 2021 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2) Vedlegg(2)
0009/18 Kongsvinger kommune - ny inndeling av vegnettet i Kongsvinger - Fv 210 - Eidemsgate m m Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2) Vedlegg(1)
0010/18 Ny inndeling av vegnettet. Rv 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2) Vedlegg(1)
0011/18 Søknad om fritak fra fylkeskommunale verv - Kristian Tonning Riise (H) Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (1)  
0012/18 Hedmark Trafikk FKF - valg av styremedlem og varamedlem for perioden 1.4.2018 - 31.3.2020 Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (1) Vedlegg(1)
0013/18 Valg av representant og personlig vararepresentant til Styret for Disen Kulturveksttun Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (1) Vedlegg(1)
0014/18 Valg av representant og personlig vararepresentant til Styret for Hedmarken Symfoniorkester Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (1) Vedlegg(1)
0015/18 Valg av representanter og personlige vararepresentanter til Styret for Turneorganisasjonen Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (1) Vedlegg(1)
0016/18 Valg av medlem til representantskapet i Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (1) Vedlegg(1)
0017/18 Fritak fra politiske verv - Dag Rønning (SP) - Oppnevning av nye medlemmer i diverse utvalg Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2)  
0018/18 Etterlønn etter fratredelse fra vervet som fylkesordfører - Dag Rønning (SP) Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Saken er trukket Beh (1) Vedlegg(1)
0019/18 Endring i fylkestilhørighet - Sør- Odal kommune Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2) Vedlegg(5)