Logo
Logg inn

Fylkestinget, 15.01.2018 00:00 - 00:00
Møtested: Scandic Hafjell

Møtedokumenter

Last ned alle dokumenter i én PDF
Last ned alle dokumenter uten vedlegg i én PDF
Tittel Dokument Vedlegg
Innkalling til møter i Hedmark fylkesting og Fellesnemnd i januar 2018 Document_blue Last ned
 
Referatsaker - Møte i Fylkestinget den 15.01.2018 Document_blue Last ned
Vedlegg(1)
Saksliste - Møte i Fylkestinget den 15.01.2018 Document_blue Last ned
 
Program for fylkestinget 15. januar Document_blue Last ned
 
Møteprotokoll - Møte i Fylkestinget, komitebehandling den 09.01.2018 Document_blue Last ned
 
Møteprotokoll - Møte i Fylkestinget den 15.01.2018 Document_blue Last ned
 
Tillegg saksliste - Møte i Fylkestinget den 15.01.2018 Document_blue Last ned
 

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Protokoll Status Behandling Vedlegg
0001/18 Forvaltningsrevisjon av "Nasjonal digital læringsarena (NDLA) II Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (3) Vedlegg(5)
0002/18 Avtale vedrørende sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommuner Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2) Vedlegg(2)
0003/18 Reglement for fellesnemnda Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2)  
0004/18 Nytt valg av Hedmark fylkeskommunes kontrollutvalg for resten av valgperioden Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2)  
0005/18 Innspill til styremedlemmer til Innovasjon Norges styre Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (1) Vedlegg(1)
0006/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Dag Rønning (SP) Document_blue Fremlegg
Document_blue Protokoll Behandlet Beh (2) Vedlegg(1)