Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 18/005497-0001
Beskrivelse: Høring om forslag til en ny bestemmelse i personopplysningsloven om adgang til utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Annen informasjon

Avbryt