Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 18/005495-0001
Beskrivelse: Oversendelse høring søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 0415 gnr/bnr 7/1 - Løten kommune - søker: Bjørn David Bratlie

Annen informasjon

Avbryt