Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 18/000064-0057
Beskrivelse: Nabovarsel - som eier/fester av gnr/bnr 1/6039 - tiltak på eiendommen gnr/bnr 1/727, Kornsiloveien 54, 2316 Hamar

Annen informasjon

Avbryt