Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 17/007737-0005
Beskrivelse: Tilbakemelding på Svar - RF13.50 - Støtteordning kulturminner - søknadsnummer: 2017-0130 - prosjekt: Søknad om støtte til bevaring av trøskelåve på Gyrud Gård - gnr/bnr 9/1 - Stange kommune

Annen informasjon

Avbryt