Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 18/005520-0001
Beskrivelse: Søknad om dispensasjon fra planbestemmelser til uttalelse - gnr/bnr 80/5 - Tolga kommune - Arkitektkontor på vegne av hhv Jan Håvard Skjetne og Ingvild Skjetne

Annen informasjon

Avbryt