Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 18/005480-0001
Beskrivelse: Kopi - Arvesens veg 34 - Hamar kommune - tillatelse til fasadeendring etter Pbl. § 20-4 uten ansvarsrett

Annen informasjon

Avbryt