Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 13/002740-0036
Beskrivelse: Fredning av husmannsplassen Prøysen - oversendelse av kommunens vedtak i fredningssak - Ringsaker kommune

Annen informasjon

Avbryt