Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 18/001195-0001
Beskrivelse: 0403/1/363 - Mabel Sandbergs veg 25 - Storhamar videregående skole - bekreftelse på mottatt søknad om rammetillatelse for installasjon av nytt ventilasjonsanlegg for fløy A etter Pbl. § 20-3

Annen informasjon

Avbryt