Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 18/001166-0002
Beskrivelse: Svar - Ber om uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr/bnr 70/1 og 70/10, Forkerud - Eidskog kommune - søker: Karin og Odd Haneborg - Kulturvernfaglig uttalelse

Annen informasjon

Avbryt