Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 18/001193-0001
Beskrivelse: Ber om uttalelse til søknad om nydyrking på gnr/bnr 62/150 - Elverum kommune - søker: Åsmund Arnesen

Annen informasjon

Avbryt