Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 17/006456-0005
Beskrivelse: Elverum kommune - Områdeplan for Terningmoen skyte- og øvingsfelt - Søknad om tillatelse til inngrep jf. kml § 8, 4. ledd

Annen informasjon

Avbryt