Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 17/008165-0002
Beskrivelse: Kopi - Uttalelse - Søknad om dispensasjon fra plankravet i reguleringsplan - Skotterud sentrum øst og vest - ved FV21 - gnr/bnr 58/31 - Skotterud i Eidskog kommune

Annen informasjon

Avbryt