Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 17/008193-0003
Beskrivelse: Kopi - Uttalelse - Mindre reguleringsendring av reguleringsplan - Haugekvartalet - Kongsvinger kommune

Annen informasjon

Avbryt