Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 18/000064-0005
Beskrivelse: Nabovarsel - som eier/fester av gnr/bnr 882/1 - tiltak på eiendommen gnr/bnr 791/23 - Ringsaker kommune

Annen informasjon

Avbryt