Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 18/000064-0004
Beskrivelse: Nabovarsel - som eier/fester av gnr/bnr 826/9 - tiltak på eiendommen gnr/bnr 814/1 - Ringsaker kommune

Annen informasjon

Avbryt