Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 18/000200-0001
Beskrivelse: Søknad om tilskudd til fredete bygninger og anlegg - sommerstue - Oustad søndre - gnr/bnr 10/173 - Tolga kommune - søker: Ingeborg Reitan

Annen informasjon

Avbryt