Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 17/007749-0003
Beskrivelse: Kopi - Sametingets uttalelse - Nydyrking på gnr/bnr 7/54 - Alvdal kommune - søker: Geir Inge Steien

Annen informasjon

Avbryt