Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 17/007775-0005
Beskrivelse: Kopi - Sametingets uttalelse - 2 nydyrkingssaker på gnr/bnr 10/50 - Alvdal kommune - søker: Hans Kristian Øverland

Annen informasjon

Avbryt