Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 13/005077-0007
Beskrivelse: Kopi - Sametingets uttalelse - 2 nydyrkingssaker på gnr/bnr 12/58, 12/40 og 12/98 - Alvdal kommune - søker: John Stormoen

Annen informasjon

Avbryt