Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 17/001471-0019
Beskrivelse: Krav om innsyn i 17/001471-0015 - Svar på forespørsel om møte med politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Lokalisering av sentraladministrasjonen for ny fylkeskommune

Annen informasjon

Avbryt