Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 17/007804-0001
Beskrivelse: RF13.50 - søknadsnummer 2017-0128 - støtteordning kulturminner - tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - Prosjekt: Gubberudvegen 112 - bytte av vinduer - gnr/bnr 52/2 - Stange kommune

Annen informasjon

Avbryt