Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 17/007803-0001
Beskrivelse: RF13.50 - søknadsnummer 2017-0134 - kulturminner - tilskudd til verneverdige bygg og anlegg - prosjekt: Søknad om tilskudd til restaurering av laftet stabbur - Lillestu Strand - gnr/bnr 4/11 - Stor-Elvdal kommune

Annen informasjon

Avbryt