Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 17/007827-0001
Beskrivelse: Kopi - Melding om delegert vedtak - tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg til Storgjeltbua på gnr/bnr 1/19 - Tolga kommune

Annen informasjon

Avbryt