Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 17/007812-0001
Beskrivelse: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på 0425/197/8 m.fl. i Åsnes kommune - søker: Ole Petter Aaslie, Åsliavegen 201, 2266 Arneberg

Annen informasjon

Avbryt