Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 15/001542-0012
Beskrivelse: Svar - RF13.50 - Anmodning om delutbetaling - støtteordning Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia - søknadsnummer: 2015-0021 - tilsagnsnr: 2015-000006 - Innovasjon med tre i region indre Skandinavia

Annen informasjon

Avbryt