Logo
Logg inn

Bestilling av offentlig innsyn

Saksnr: 17/007384-0003
Beskrivelse: Svar - Høring av søknad om driftskonsesjon for Gropa massetak i Kongsvinger kommune - tiltakshaver: Gunnar Holth Grusforretning

Annen informasjon

Avbryt