Logo
Logg inn

Utskriftsvennlig versjon

Om fylkeskommunens postjournal

Postjournalen gir en oversikt over fylkeskommunens korrespondanse. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for inngående post, U for utgående post og N for interne dokumenter. Postjournalen for de tre foregående månedene er tilgjengelig på vår nettside. Hver arbeidsdag innen kl. 13.00 legger vi ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legger vi ut påfølgende mandag innen kl. 13.00.

Opplysningene på postjournalen er kontrollert med hensyn til personvern og offentlighet. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med hjemmel i offentlighetsloven. Det er gjort en vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men dette er nødvendigvis ikke en endelig avgjørelse.

Søk i postjournalen
Du kan søke i postjournalen enten ved å velge dato i kalenderen eller ved å benytte søkefelt. Ved å klikke på Søk kan du angi flere søkekriterier. Søkeresultatet blir presentert i en tabell. Du kan sortere tabellen ved å trykke på kolonneoverskriftene.

Innsyn i saksbehandling
Dokumenter du ønsker innsyn i, må du bestille. Klikk på lenken ved det aktuelle dokumentet i postjournalen og fyll ut skjemaet med navn og e-postadresse. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvarer vi innen fem virkedager. Innsyn i dokumentene gir vi normalt på e-post. Dersom du ønsker å få innsyn i andre relaterte saker og dokumenter, eller i et dokument som er unntatt offentlighet, send henvendelse til postmottak@hedmark.org.

Lovhjemmel:
Offentlighetsloven
Rettleder til offentlighetsloven

Offentlig postjournal for 22.02.2018
Saksnr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
18/000077-0017 21.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Ung Epi-aktiv i Hedmark og Oppland Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Janne Vikerødegården Bestill
18/000077-0013 21.02.2018
I
Søknad om midler til ungdomsaktiviteter - Ungdomskorprosjekt Østerdalen Norges Korforbund Østerdalen Janne Vikerødegården Bestill
16/001240-0017 31.01.2018
I
Søknad om utvidet opplæringssrett Ragnhild Eriksen Paragraph Ofl. §13
18/001510-0001 16.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/001535-0001 16.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/001482-0001 15.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/001521-0001 20.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/001525-0001 22.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/001478-0001 14.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
16/017950-0003 07.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
17/001445-0004 14.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
16/019292-0005 13.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
16/004385-0011 12.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
17/004567-0003 20.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/001488-0001 14.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/001479-0001 07.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/001526-0001 30.01.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
16/013253-0005 15.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
17/001495-0004 30.01.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
17/005883-0003 19.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
16/006385-0009 14.02.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
17/005040-0002 30.01.2018
I
Søknad om videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Unni Elisabeth Kronstad Paragraph Ofl. §13
18/001548-0001 08.02.2018
I
Søknad om økonomisk støtte på 10.000 kroner til elgforvaltning Romedal Almenning Arne Magnus Hekne Bestill
16/017154-0008 20.02.2018
I
Teknisk kontroll av detaljregulering for Granerud industriområde - Nord-Odal kommune Kartverket Hamar Hanne Thingstadberget Bestill Vedlegg(1)
18/000650-0005 22.02.2018
U
Tilleggsinformasjon - 18/650 – Anskaffelse av elbil Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen Øystein Sætrang Bestill
Antall per side: